Op deze pagina lees je de privacyverklaring van Stichting Het Musicalcollectief.

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop Stichting Het Musicalcollectief jouw persoonsgegevens verzamelt en hoe daarmee wordt omgegaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring kan worden aangepast door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring van tijd tot tijd door te lezen.

 

Stichting Het Musicalcollectief

Stichting Het Musicalcollectief wil een platform bieden aan jongvolwassenen om zich te kunnen ontplooien op het gebied van musical en theater. Mensen kunnen zich bij de stichting aanmelden als deelnemer, als belangstellende voor een nieuwsbrief of als bezoeker van onze voorstellingen.

 

Doel gegevensverwerking

Voor een aantal doelen verzamelt Stichting Het Musicalcollectief je persoonsgegevens. Deze worden hieronder toegelicht.

 • Het versturen van nieuwsbrieven

Stichting Het Musicalcollectief stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op informatieverstrekking en werving van deelnemers of bezoekers. Jouw voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via formulieren / de website van Stichting Het Musicalcollectief of jouw aanmelding via e-mail en worden bewaard in het e-mailsysteem van Het Musical Collectief.

 • Formulieren op onze website voor aanmelding of ticketverkoop

Naast de aanmelding voor de nieuwsbrief worden jouw gegevens ook verzameld als je één van de formulieren invult op de website van Stichting Het Musicalcollectief, zoals het auditieformulier of de aankoop van tickets voor onze voorstellingen.

In deze formulieren worden alleen de benodigde gegevens gevraagd om te kunnen reageren op jouw vragen en/of je aan te melden als deelnemer aan een van onze producties of om je in het bezit te kunnen stellen van tickets voor onze shows. Je kunt denken aan je naam, e-mailadres, telefoonnummer. Bij aanmelding als deelnemer ook: stemsoort / muziekinstrument en ervaring.

Als je hiervoor toestemming geeft, verwerken wij je gegevens.

 

Ontvangers

De gegevens die Stichting Het Musicalcollectief van jou ontvangt worden beheerd door middel van:

 • Website en e-mail

De website en mailboxen van Stichting Het Musicalcollectief wordt gehost bij Antagonist (KvK nr: 09136441). Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Antagonist. Het privacybeleid van Antagonist vind je hier. De website van Stichting Het Musicalcollectief is beveiligd en heeft een SSL-certificaat.

Wanneer je op onze website gebruik maakt van onze online kaartverkoop maak je gebruik van de Rabobank Omnikassa. Dit is een beveiligd betaalsysteem, gefaciliteerd door de Rabobank. Je naam, rekeningnummer en e-mailadres worden tijdelijk bewaard door Rabobank. Het privacy statement van Rabobank vind je hier.

 • Formulieren en analysetools

Sommige formulieren (zoals auditie aanmeldingen) op onze website lopen via Google Forms. De gegevens die je deelt via deze formulieren worden tijdelijk bij Google bewaard, maar zijn alleen inzichtelijk voor bestuurders van het Musical Collectief. Na afloop van de aanmeldingsperiode verwijderen wij de gegevens bij Google.

Onze site maakt voor analysedoeleinden gebruik van Google Analytics. De door dcookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen. Door de extensie “_anonymizeIp()”.  zorgt voor anonimisering van het IP-adres. Wel zal Google de verzamelde informatie gebruiken om rapporten over de website-activiteit op te stellen.
Het privacybeleid van Google vind je hier.

 

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Stichting Het Musicalcollectief, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 • Nieuwsbrieven en infomails

Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen op de servers van Antagonist. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je uitschrijven wanneer je wilt. Onderaan elke nieuwsbrief vind je daarvoor een link of je kan je uitschrijven door een e-mail te sturen naar info@hetmusicalcollectief.nl

 • Contactformulieren en formulieren voor ticketaankoop

Op het moment dat je via de website van Stichting Het Musicalcollectief een contactformulier invult of kaartjes aankoopt worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Die gegevens worden maximaal twee jaar bewaard. Gegevens bij externe partijen zoals Google of Rabobank verwijderen we kort na het sluiten van een deadline (dus als de aanmekdingstermijn sluit of als de voorstellingen geweest zijn). Wanneer je kaartjes voor onze voorstellingen betaalt via iDEAL, zien wij niet jouw bankrekeningnummer.

 

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Stichting Het Musicalcollectief worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De wachtwoorden worden regelmatig gewijzigd.

 

Jouw rechten

 • Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Stichting Het Musicalcollectief zijn vastgelegd en worden bewaard. Dit doe je door een e-mail te sturen of anderszins contact op te nemen met Stichting Het Musicalcollectief. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 • Recht op rectificatie

Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om deze te laten rectificeren door Stichting Het Musicalcollectief.

 • Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Stichting Het Musicalcollectief worden bewaard? Dan heb je het recht om deze te laten wissen. Alleen als wij de gegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten bewaren, kunnen wij niet aan een verzoek tot wissen voldoen.

 • Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat Stichting Het Musicalcollectief niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

 • Recht op stoppen met gebruik van gegevens (bezwaar maken)

Wil jij niet dat Stichting Het Musicalcollectief jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@hetmusicalcollectief.nl onder toezending van je NAW-gegevens.

 

Plichten

Stichting Het Musicalcollectief verwerkt jouw gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Dit betekent dat wij de gegevens nodig hebben om onze taak goed te kunnen uitoefenen, maar daarbij niet meer gegevens verzamelen dan wat we echt nodig hebben. Ook houden we goed rekening met jouw privacy: de gegevens zijn alleen in te zien door de bestuursleden van Het Musical Collectief en worden als ze niet meer nodig zijn na twee jaar vernietigd.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren om te kunnen deelnemen aan onze producties, kaartjes voor onze voorstelling te kopen of onze nieuwsbrieven te lezen, zijn de minimale benodigde gegevens voor het kunnen uitvoeren van deze taken. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om een nieuwsbrief of infomail te kunnen versturen of je aangekochte kaartjes te bevestigen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Stichting Het Musicalcollectief de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Stichting Het Musicalcollectief met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Stichting Het Musicalcollectief behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer Stichting Het Musicalcollectief dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Stichting Het Musicalcollectief te beschermen. Daarbij zullen wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk respecteren

Als jij je niet prettig voelt bij gebruik van jouw gegevens door stichting Het Musicalcollectief, neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens! Ook als je vragen hebt, kun je contact opnemen.

info@hetmusicalcollectief.nl  | Obrechtstraat 224 | 2517 VC Den Haag  | KVK 61452890