Stichting Het Musical Collectief is nog jong: opgericht begin 2014. Sinds 12 september 2014 zijn we een officiële stichting. Met ons initiatief willen we een toegankelijk platform bieden aan iedereen die zichzelf wil ontwikkelen op het gebied van theater en muziek.

Ons doel is om uitdagende producties neer te zetten voor een breed publiek. Deze producties worden, zowel voor als achter de schermen, ontwikkeld door (jong)volwassenen. Hiermee proberen we de passie voor theater en cultuur bij onze deelnemers te vergroten en een gevoel van saamhorigheid te creëren.

Onze deelnemers hoeven geen langdurige of meerjarige verplichtingen met Het Musical Collectief aan te gaan. Zij kunnen per productie in- en uitstromen. Hierdoor liggen de deelnamekosten lager dan bij de meeste andere toneelinitiatieven.

Naast toegankelijkheid wil onze stichting ook kwaliteit uitstralen. Het niveau van de producties is dusdanig dat wie zich verder wil ontwikkelen in het musicalvak, ons Collectief kan gebruiken als opstapje of leerschool. Daarbij kiezen we ervoor om geen musicalschool te zijn, maar mensen zo direct mogelijk kennis te laten maken met het ‘musicalvak’.